Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Sawohouse Oy (Y-tunnus: 2867074-3), ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa Sawohouse Oy:n yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Sawohouse Oy
osoite: Tarhakuja 1
70780 Kuopio, Finland

puh: +358 10 3389490

Sähköpostit:
info@sawohouse.fi

www.sawohouse.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten me Sawohouse Oy:ssä (“Sawohouse”, “me”) käsittelemme kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki Sawohousen verkkokaupan kautta kuluttajille suunnatut palvelut, kuten tuote-, ja palvelumyynnin sekä niihin liittyvän markkinoinnin. Tästä kokonaisuudesta käytämme tietosuojaselosteessa nimeä ”Palvelut”.

Tietosuojaselosteestamme selviää, mitä henkilötietoja käsittelemme ja millä perusteella, sekä mitä velvoitteita ja oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy, niin Sawohouse Oy:lle kuin Palveluiden käyttäjillekin.

Sawohouse noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Henkilötieto on sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietoon viittaamme tässä tietosuojaselosteessa myöhemmin sanalla ”käyttäjä”.

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Keräämme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kerrottuihin tarkoituksiin. Kerätyt tiedot saattavat vaihdella sekä käyttötarkoituksen että tietolähteen mukaan.

Käyttäjän itsensä Sawohouselle antamat tiedot:

 • yksilöintitiedot, kuten nimi, ikä, syntymäaika
 • yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • maksamisesta kertyvät laskutus- ja maksutiedot
 • tuote- ja tilaustiedot sekä peruutustiedot
 • tuotteisiin ja tilauksiin liittyvän sähköisen viestinnän avaukset ja linkkien klikkaukset
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot, kuten asiakaspuhelut ja sähköpostit
 • asiointikieli
 • ostohistoria, ostohistoriaan perustuvat kiinnostuksen kohteet
 • luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin)
 • sähköpostit ja asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot, kuten kilpailuvastaukset


Muut kuin käyttäjän itsensä antamat tiedot:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • evästeet
 • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten Palveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai
 • käytetyt sivustot ajankohtineen)
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset

Tiedot kertyvät meille asiakkuuden aikana, kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä tai käyttää Palveluitamme. Voimme vastaanottaa henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta. Tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi sosiaalisen median palvelut, joita käyttäjä käyttää Palveluihin kirjautumiseen (Facebook, Google)

Käsittelemme henkilötietoja näihin tarkoituksiin:

– tuotteiden, ja palveluiden tilaamiseen ja toimittamiseen
– palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
– palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja kohdennettuun asiakasviestintään
– suoramarkkinointiin
– markkinoinnin kohdentamiseen palveluiden käytön, kiinnostuksen kohteiden, katseluhistorian, demografiatietojen ja sijaintitietojen perusteella
– markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien, segmenttien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
– käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen
– liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen

Henkilötietojen käyttöperusteena on ensisijaisesti Sawohouse OY:n ja käyttäjän välinen sopimus, joka syntyy kun

• käyttäjä tilaa tai ostaa Sawohousen verkkokaupasta tuotteita, tai palveluita

Henkilötietojen käsittely tilauksissa ja ostoissa perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, mm. kirjanpitolaki. Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitamiseksi ja suoramarkkinointitarkoituksiin perustuu oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin voi perustua myös käyttäjän antamaan suostumukseen, eli käyttäjä voi tilata Sawohousen uutiskirjeen ilman, että hän ostaa tai tilaa mitään. Tällöin tietoja käytetään vain suoramarkkinointiin. Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käyttämisen markkinointitarkoituksiin. Markkinointitarkoituksiin luovutetaan vain sellaisten käyttäjien tietoja, jotka ovat antaneet siihen luvan tilauksen tai oston yhteydessä.

Henkilötietoja Sawohousen verkkokaupassa käsittelevät verkkopalvelun ylläpitämisestä vastaavat työntekijät ja toimipisteiden työntekijät. Jokainen tietojen käsittelijä on salassapitovelvollinen.

Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Varmistamme myös vikasietoisuuden ja tietojen palauttamisen. Suojaustoimiin kuuluvat mm. pääsynhallinta käyttäjäoikeuksin, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus. Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan suoraan viranomaisille ja käyttäjille, joita loukkaus koskee, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeet

Jos vierailet kirjautumissivullamme, asetamme väliaikaisen evästeen määrittääksemme, hyväksyykö selaimesi evästeet. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoja ja se hylätään, kun suljet selaimesi.

Kenelle tietoja voidaan luovuttaa

Sawohousen verkkokauppa käyttää maksupalveluiden toteuttamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa jotka käsittelevät kaikkia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Maksutapahtumaan liittyviä henkilötietoja käsittelee

 • Verifone

Käyttäjän oikeudet hänestä kerättyihin tietoihin

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa käyttäjästä tallennetut tiedot.
Käyttäjä voi ottaa Sawohouse Oy:n yhteyttä ja pyytää saada tietää kaikki hänestä kerätyt tiedot.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista.
Käyttäjällä on oikeus pyytää Sawohouse OY:ta korjaamaan ja täydentämään hänestä kerätyt virheelliset tiedot.

Käyttäjällä on myös oikeus pyytää Sawohouse Oy:ta poistamaan hänestä kerätyt tiedot.
Sawohouse poistaa tiedot käyttäjän pyynnöstä kohtuullisessa ajassa, ellei tietojen säilyttämiseen edelleen ole lakisääteistä velvoitetta tai lakisääteistä oikeutta, esim. Palveluihin liittyviin velvoitteisiin ja vaateisiin liittyen.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

Käyttäjä voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaisille, mikäli käyttäjä kokee, että hänen tietojaan ei ole käsitelty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.